Zespół Regionalny

Powodzenie sprawiedliwej transformacji wymaga zaangażowania instytucji ze wszystkich poziomów zarządzania rozwojem tj. europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Przede wszystkim jednak wymaga otwartego i partnerskiego dialogu ze stroną społeczną i szerokim gronem przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, sektora nauki, edukacji i rynku pracy. Forum dyskusji i wymiany wiedzy na poziomie regionalnym jest kluczowym elementem planowania i prowadzenia działań transformacyjnych.

Współpraca dla transformacji

W marcu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, który w pierwszym etapie skupiał się na koordynacji prac regionu w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji, utworzonej przez Komisję Europejską. Zespół ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny i współpracuje z władzami regionalnymi nad planowaniem działań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Posiedzenie Zespołu Regionalnego z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą na czele (fot. arch. UMWS)Posiedzenie Zespołu Regionalnego z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą na czele (fot. arch. UMWS)

Cel i zadania Zespołu

 • uspołecznienie procesu identyfikacji nowych projektów,
 • koordynacja działań Zarządu Województwa i innych partnerów,
 • monitorowanie postępu realizacji projektów.

Skład

Zespół liczy obecnie 42 członków z różnych środowisk (w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja składu Zespołu):

 • samorząd regionalny – przewodniczący Zespołu: Marszałek Województwa,
 • strona rządowa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawne Ministerstwo Energii), przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
 • strona samorządów lokalnych: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce (przedstawiciel: Rydułtowy), Śląski Związek Gmin i Powiatów (przedstawiciele: Rybnik, Marklowice, Jastrzębie-Zdrój), Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (przedstawiciel: Godów), miasta: Katowice, Bytom, Zabrze (planowane do włączenia: Ruda Śląska, Czechowice-Dziedzice),
 • strona biznesowa: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., spółki górnicze: JSW S.A., JSW Innowacje, Polska Grupa Górnicza S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Śląski Związek Pracodawców Lewiatan, InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o.;
 • strona pozarządowa: Fundacja WWF Polska, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Climate-KIC Polska, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
 • strona związkowa: Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”;
 • strona naukowa i ekspercka: Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice;
 • instytucje kultury - reprezentujące szlak dziedzictwa poprzemysłowego: Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego w Zabrzu.

Podsumowania wybranych spotkań

Śląskie zaczyna działać w platformie CRiT
Transformacja górnicza – Śląskie przyspiesza
Aktywność Regionalnego Zespołu w ramach europejskiej Inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji

Załączniki
Prezentacja z I posiedzenia Zespołu Regionalnego (27 marca 2019) [PDF 494,3kB]
Prezentacja z II posiedzenia Zespołu Regionalnego (6 maja 2019) [PDF 655,0kB]
Prezentacja z III posiedzenia Zespołu Regionalnego (1 lipca 2019) [PDF 809,0kB]
Prezentacja z IV posiedzenia Zespołu Regionalnego (15 listopada 2019) [PDF 487,5kB]
Prezentacja z V posiedzenia Zespołu Regionalnego (19 czerwca 2020) [PDF 451,0kB]