Prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji

Wicemarszałek Wojciech Kałuża i deputowany Zdenek Karasek podczas konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" Wicemarszałek Wojciech Kałuża i deputowany Zdenek Karasek podczas konferencji "W kierunku zielonej gospodarki"

Rozpoczęliśmy etap społecznej dyskusji nad kształtem i kierunkami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Dokument ten jest konieczny dla zaplanowania w naszym regionie wsparcia finansowego ze środków europejskich w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).

Koncepcja utworzenia nowego funduszu  po raz pierwszy pojawiła się w 2017 roku, a jego celem była pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną w przeprowadzeniu skutecznego przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.  Zgodnie z ostatnimi ustaleniami budżet Funduszu dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Warunkiem dostępu do tych środków jest stworzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji zgodnych z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu. W dokumentach tych przedstawione zostaną procesy transformacji do 2030 roku.

Intensywnie pracujemy

Marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża w połowie września przewodniczyli serii spotkań warsztatowych poświęconych zaplanowaniu działań w obszarach przedsiębiorczości, środowiska, energetyki oraz rynku pracy. Do wspólnych prac zaprosiliśmy członków Regionalnego Zespołu dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, ekspertów i reprezentantów właściwych tematycznie branż i środowisk oraz przedstawicieli strony rządowej i Komisji Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali nad propozycjami dotyczącymi m.in. wspierania inwestycji w MŚP, technologii i infrastruktury zapewniającej przystępną cenowo czystą energię, renaturalizacji terenów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. W dyskusji tej nie zabrakło również bardzo istotnych kwestii związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji pracowników oraz aktywnym włączaniem w proces transformacji osób poszukujących pracy.

Dialog społeczny

Warsztaty są jednym z etapów procesu włączania obywateli w prace nad dokumentem TPST, ale także elementem toczącej się już dyskusji na temat kierunków transformacji naszego regionu. Tę dyskusję zapoczątkowała styczniowa konferencja zorganizowana z inicjatywy marszałka Chełstowskiego, zatytułowana „W kierunku zielonej gospodarki”, w której uczestniczyła komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Ciąg dalszy debaty na ten temat miał miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego gościem był wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jednocześnie prace nad TPST stanowią kontynuację wątków, które pojawiły się przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz w procesie jej wdrażania.

Wszystkie te działania uzupełniają się i są prowadzone już od dłuższego czasu z uwzględnieniem wagi dialogu społecznego. W najbliższym czasie Zarząd województwa planuje rozszerzenie składu Regionalnego Zespołu ds. transformacji o kolejnych przedstawicieli strony społecznej i samorządowej, aby jeszcze w tym roku mogli oni wypowiedzieć się na temat dokumentu. Kolejnym krokiem będzie poddanie projektu TPST otwartej konsultacji społecznej w regionie.