Polska największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Międzynarodowe Centrum Kongresowe Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Według ustaleń ze szczytu Rady Europejskiej, który odbył się 21 lipca br., Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Łączna kwota Funduszu to 3,5 mld euro, w tym 1,5 mld w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 oraz 2 mld z Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Znaczna część tej puli może trafić do województwa śląskiego. Skorzystanie z tych środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 wymaga przygotowania przez województwo Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST).

Grafika - Polska największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji15 lipca br. marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża wraz z zespołem uczestniczyli w drugim spotkaniu Grupy Roboczej do spraw Funduszu Sprawiedliwej Transformacji utworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa powstała, aby koordynować prace regionów górniczych nad przygotowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Podczas spotkania omówiliśmy tryb prac nad programowaniem wsparcia oraz podział zadań między stroną rządową i regionalną, m.in. przy przygotowaniu kluczowych dokumentów strategicznych takich jak Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ustaleniami za opracowanie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla 7 podregionów w naszym województwie odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy wsparciu resortów:

  • Klimatu,
  • Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Aktywów Państwowych i Rozwoju
  • oraz ekspertów zewnętrznych.

Prace mają toczyć się intensywnie w drugiej połowie 2020 roku, a gotowy projekt dokumentu opracowanego w regionie miałby trafić do akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec stycznia 2021 roku. Należy jednak podkreślić, że tempo prac uzależnione jest od szeregu strategicznych decyzji dotyczących harmonogramu transformacji energetycznej w Polsce oraz decyzji związanych z restrukturyzacją sektora węglowego, co może wpłynąć na przedłużenie prac nad dokumentem.

W ramach tych prac w dniach 2-4 września br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano m.in. szereg debat z udziałem Zarządu naszego województwa. Ich tematem będą trendy sprawiedliwej transformacji, kierunki i narzędzia skutecznego jej prowadzenia oraz nowe wyzwania związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu dla regionów górniczych. W połowie września z kolei odbędą się warsztaty z ekspertami, które posłużą wyznaczaniu kierunków działań w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego.